Varautuminen ja turvallisuus -lautakunnan kokous, kokous 19.12.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 62 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (hyvinvointialuelaki 97 §)

Perustelut

Seuraavat viranhaltijat ovat lähettäneet päätösluettelonsa:

Ensihoitopäällikkö, Pelastuslaitos
Hankintapäätökset:
§ 11 Lääkinnän johtoauton hankinta, 08.12.2023

Hallintopäällikkö Pelastuslaitos
Yleiset päätökset:
§ 1 Tutkimuslupa Koskimies Eini, 31.10.2023

Pelastusjohtaja
Yleiset päätökset:
§ 39 Loviisan pelastusaseman rakennuttajakonsulttipalvelut, 1.6.2023
§ 74 Pelastuslaitosten ICT-resurssiyhteistyösopimus, 01.12.2023
§ 76 Salaiseksi luokitellun tiedon käsittelijät pelastuslaitoksella, 05.12.2023

Pelastusjohtaja
Palvelussuhdeasiat:
§ 40 Nimittäminen paltarkastajan virkaan, 15.6.2023
§ 41 Nimittäminen paltarkastajan virkaan, 15.6.2023

Pelastuspäällikkö, Pelastuslaitos
Hankintapäätökset:
§ 39 Ilmatyynyaluksen hankinta, 16.11.2023

Ehdotus

Esittelijä

  • Peter Johansson, pelastusjohtaja /räddningsdirektör, peter.johansson@itauusimaa.fi

Puheenjohtaja:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen Varautuminen ja turvallisuus -lautakunta merkitsee viranhaltijoiden päätökset tiedoksi ja ilmoittaa viranhaltijoille ettei se käytä päätöksiin hyvinvointialuelain 97 §:n mukaista otto-oikeuttaan.

Päätös

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen Varautuminen ja turvallisuus -lautakunta merkitsi viranhaltijoiden päätökset tiedoksi ja ilmoittaa viranhaltijoille ettei se käytä päätöksiin hyvinvointialuelain 97 §:n mukaista otto-oikeuttaan.


Muutoksenhaku

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta.

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.