Varautuminen ja turvallisuus -lautakunnan kokous, kokous 19.12.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 Varautuminen ja turvallisuus -lautakunnan kokousajat kevät 2024

IUHVADno-2023-4121

Valmistelija

  • Marjut Helske, hallintopäällikkö /förvaltningschef, marjut.helske@itauusimaa.fi

Perustelut

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen Varautuminen ja turvallisuus -lautakunta kokoontuu tyypillisesti kerran kuukaudessa. Kokous voidaan perua, mikäli lautakunnan käsiteltäväksi tulevia asioita ei ole, tai tarpeen niin vaatiessa, muuttaa päivää.

Lautakunnan kokouspäivä on tiistai, ja aloitusaika on klo 17:00.

Kokous pyritään, tilanteen niin salliessa, pitämään läsnäolokokouksena pelastuslaitoksen luentosalissa. Teams-kokous on mahdollinen.

Hybridikokouksia ei pidetä, mikä tarkoittaa, että mikäli kokous ilmoitetaan pidettäväksi läsnäolokokouksena, siihen ei voi osallistua verkon kautta.

tiistai 30.1.2024 / tiistai 13.2.2024 / keskiviikko 13.3.2024 / tiistai 9.4.2024 / tiistai 7.5.2024 / tiistai 11.6.2024

Ehdotus

Esittelijä

  • Peter Johansson, pelastusjohtaja /räddningsdirektör, peter.johansson@itauusimaa.fi

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen varutuminen- ja turvallisuus -lautakunta päättää hyväksyä kevätkauden kokouspäivät esityksen mukaisesti.

Päätös

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen varutuminen- ja turvallisuus -lautakunta päätti hyväksyä kevätkauden kokouspäivät esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta.

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.