Varautuminen ja turvallisuus -lautakunnan kokous, kokous 19.12.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 58 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Perustelut

Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat.

Pöytäkirjan valmistuttua sihteeri lähettää sen tarkastettavaksi puheenjohtajalle sekä valituille tarkastajille sähköisesti.

Ehdotus

Esittelijä

  • Peter Johansson, pelastusjohtaja /räddningsdirektör, peter.johansson@itauusimaa.fi

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen Varautuminen ja turvallisuus -lautakunta valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Helene Liljeströmin ja Pia Baumgarterin

Päätös

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen Varautuminen ja turvallisuus -lautakunta valitsi kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Helene Liljeströmin ja Pia Baumgarterin


Muutoksenhaku

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta.

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.