Varautuminen ja turvallisuus -lautakunnan kokous, kokous 19.12.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 65 Muut asiat

Perustelut

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen Varautuminen ja turvallisuus -lautakunnan jäsenet käsittelevät muita asioita.

Ehdotus

Esittelijä

  • Peter Johansson, pelastusjohtaja /räddningsdirektör, peter.johansson@itauusimaa.fi

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen Varautuminen ja turvallisuus -lautakunta merkitsee muut asiat tiedoksi.

Päätös

Ei muita asioita


Muutoksenhaku

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta.

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.