Varautuminen ja turvallisuus -lautakunnan kokous, kokous 19.12.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 Kokouksen laillisuus ja päätösvalta

Perustelut

Kokouksen laillisuus ja päätösvalta

Hyvinvointialueen hallintosäännön (146 §) mukaan kokouskutsu on lähetettävä kolme päivää ennen kokousta. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla (147 §).

Kutsu on lähetetty 13.12.2023  ja julkaistu samanaikaisesti Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen verkkosivustolla.

Ehdotus

Esittelijä

  • Peter Johansson, pelastusjohtaja /räddningsdirektör, peter.johansson@itauusimaa.fi

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Itä-​Uudenmaan hyvinvointialueen Varautuminen ja turvallisuus -​lautakunta suoritti nimenhuudon ja totesi esteen ilmoittaneet,​ sekä varajäseninä kokoukseen kutsutut.

Varautuminen ja turvallisuus -​lautakunta totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.


Muutoksenhaku

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta.

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.