Varautuminen ja turvallisuus -lautakunnan kokous, kokous 13.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Tiedoksi

Perustelut

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen Varautuminen ja turvallisuus -lautakunta  merkitsee tiedoksi seuraavat saapuneet kirjelmät, päätökset ym.:

Ehdotus

Esittelijä

  • Peter Johansson, pelastusjohtaja /räddningsdirektör, peter.johansson@itauusimaa.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen Varautuminen ja turvallisuus -lautakunta  merkitsi tiedoksi seuraavat saapuneet kirjelmät, päätökset ym.:


Muutoksenhaku

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta.

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.