Tarkastuslautakunta, kokous 22.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 79 Talousjohtajan katsaus

IUHVADno-2023-3929

Perustelut

Kokoukseen on kutsuttu vierailemaan talousjohtaja Minna Sevón esittelemään ajankohtaisia asioita hyvinvointialueen talouteen liittyen.

Ehdotus

Puheenjohtaja: 

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta merkitsee esityksen sekä asiasta käydyn keskustelun tiedoksi. 

Päätös

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta merkitsi esityksen sekä asiasta käydyn keskustelun tiedoksi. 

Kokouskäsittely

Tämän kokousasian jälkeen pidettiin tekninen tauko kello 19.15–19.22. 


Muutoksenhaku

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta.

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.