Tarkastuslautakunta, kokous 22.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 82 Muut asiat

Perustelut

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunnan jäseniä informoidaan muista asioista. 

Ehdotus

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta merkitsee muut asiat tiedoksi.

Päätös

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta merkitsi muut asiat tiedoksi.

Lisäksi:

  • todettiin että puheenjohtaja Silja Metsola jättäytyy pois tarkastuslautakunnasta. Uusi puheenjohtaja nimetään aluevaltuustossa.
  • perustetaan Teams-kanava tarkastuslautakunnalle
  • keskusteltiin Arviointiseminaari-koulutuksesta arviointityön kannalta
  • todettiin että seuraava kokous ja joululounas pidetään 19.12.2023 kello 16.00. 

Muutoksenhaku

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta.

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.