Tarkastuslautakunta, kokous 22.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 75 Kokouksen laillisuus ja päätösvalta

Perustelut

Kokouksen laillisuus ja päätösvalta

Hyvinvointialueen hallintosäännön (146 §) mukaan kokouskutsu on lähetettävä kolme päivää ennen kokousta. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla (147 §).

Kutsu on lähetetty 17.11.2023  ja julkaistu samanaikaisesti Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen verkkosivustolla.

Ehdotus

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta toimitti nimenhuudon ja totesi esteen ilmoittaneet jäsenet sekä totesi, että kokous on lainmukaisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kokouskutsusta poiketen kokous pidettiin osoitteessa Itä-Uudenmaan Pelastuslaitos, Ruiskumestarintie 2, 06100 Porvoo. 


Muutoksenhaku

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta.

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.