Tarkastuslautakunta, kokous 22.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 78 Hyvinvointialuejohtajan katsaus

IUHVADno-2023-3928

Perustelut

Kokoukseen on kutsuttu vierailemaan hyvinvointialuejohtaja Max Lönnqvist esittelemään ajankohtaisia asioita hyvinvointialueen toimintaan liittyen.

Ehdotus

Puheenjohtaja: 

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta merkitsee esityksen sekä asiasta käydyn keskustelun tiedoksi. 

Päätös

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta merkitsi esityksen sekä asiasta käydyn keskustelun tiedoksi. 


Muutoksenhaku

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta.

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.