Tarkastuslautakunta, kokous 19.12.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 87 Tarkastuslautakunnan kevään 2024 kokousaikataulu

IUHVADno-2023-3722

Perustelut

Hallintosäännön 145 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös,​ mikäli puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Ehdotus

Puheenjohtaja esittää Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunnalle seuraavat kokousajankohdat keväälle 2024:

 • torstai 18.1.2024
 • torstai 15.2.2024
 • torstai 14.3.2024
 • tiistai 16.4.2024
 • torstai 2.5.2024
 • torstai 16.5.2024
 • torstai 30.5.2024
 • keskiviikko 12.6.2024 

 

​​​​​Kokoukset ehdotetaan pidettäväksi lähtökohtaisesti lähikokouksina.

Päätös

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta hyväksyi seuraavat kokousajankohdat keväälle 2024:  

 • torstai 18.1.2024
 • torstai 15.2.2024
 • torstai 14.3.2024
 • tiistai 16.4.2024
 • torstai 2.5.2024
 • torstai 16.5.2024
 • torstai 30.5.2024

 

Kokoukset alkavat kello 17:30 ja ovat pääsääntöisesti paikan päällä. 


Muutoksenhaku

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta.

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.