Tarkastuslautakunta, kokous 19.12.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 84 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Perustelut

Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat.

Pöytäkirjan valmistuttua sihteeri lähettää sen tarkastettavaksi puheenjohtajalle sekä valituille tarkastajille sähköisesti.

Ehdotus

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkstuslautakunta valitsee Sandra Riipi ja Petra Paakkanen kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi. 

Päätös

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkstuslautakunta valitsi Sandra Riipi ja Petra Paakkanen kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi. 


Muutoksenhaku

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta.

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.