Tarkastuslautakunta, kokous 19.12.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 90 Muut asiat

Perustelut

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunnan jäseniä informoidaan muista asioista. 

Ehdotus

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta merkitsee muut asiat tiedoksi.

Päätös

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta merkitsi muut asiat tiedoksi.

Lisäksi: 

  • tarkastuslautakunnalle on perustettu teams-ryhmä
  • Aluevaltuusto on 12.12.2023 kokouksessaan valinnut Mia Myllys uudeksi tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi. 

Muutoksenhaku

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta.

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.