Tarkastuslautakunta, kokous 19.12.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 85 Esityslistan hyväksyminen

Perustelut

Tarkastuslautakunnan kokouksen käsiteltävät asiat on ilmoitettu ennalta kokouskutsussa ja sen mukana toimitetussa esityslistassa.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 118 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei tarkastuslautakunta toisin päätä.

Ehdotus

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta päättää hyväksyä kokouksen esityslistan.

Päätös

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta päätti hyväksyä kokouksen esityslistan.


Muutoksenhaku

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta.

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.