Tarkastuslautakunta, kokous 19.12.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 89 Aluehallituksen puheenjohtajan katsaus

IUHVADno-2023-4271

Perustelut

Kokoukseen on kutsuttu vierailemaan aluehallituksen puheenjohtaja Mikaela Nylander esittelemään keskeisiä tapahtumia vuodesta 2023 sekä muita ajankohtaisia asioita. 

Ehdotus

Puheenjohtaja: 

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta merkitsee esityksen sekä asiasta käydyn keskustelun tiedoksi. 

Päätös

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta merkitsi esityksen sekä asiasta käydyn keskustelun tiedoksi. 


Muutoksenhaku

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta.

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.