Tarkastuslautakunta, kokous 18.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Muut asiat

Perustelut

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunnan jäseniä informoidaan muista asioista. 

Ehdotus

Puheenjohtaja:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta merkitsee muut asiat tiedoksi.

Päätös

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta merkitsi muut asiat tiedoksi sekä kävi keskustelua.