Tarkastuslautakunta, kokous 18.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvalta

Perustelut

Kokouksen laillisuus ja päätösvalta todetaan.

Hyvinvointialueen hallintosäännön (146 §) mukaan kokouskutsu on lähetettävä kolme päivää ennen kokousta. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla (147 §).

Kutsu on lähetetty 12.1.2024 ja julkaistu samanaikaisesti Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen verkkosivustolla.

Ehdotus

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta toimitti nimenhuudon ja totesi esteen ilmoittaneet jäsenet sekä totesi, että kokous on lainmukaisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.