Tarkastuslautakunta, kokous 18.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Esityslistan hyväksyminen

Perustelut

Tarkastuslautakunnan kokouksen käsiteltävät asiat on ilmoitettu ennalta kokouskutsussa ja sen mukana toimitetussa esityslistassa.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 118 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei tarkastuslautakunta toisin päätä.

Ehdotus

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta päättää hyväksyä kokouksen esityslistan.

Päätös

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta päätti hyväksyä kokouksen esityslistan.