Tarkastuslautakunta, kokous 18.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 72 Toimielinpäätösten seuranta vuonna 2023

IUHVADno-2023-3603

Perustelut

Tarkastuslautakunta keskustelee jäsenten suorittamasta päätösten seurannasta ja arvioinnin kannalta merkityksellisistä päätöksistä osana arvioinnin suorittamista.

Ehdotus

Puheenjohtaja:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta merkitsee keskustelun tiedoksi. 

Päätös

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta merkitsi keskustelun tiedoksi. 


Muutoksenhaku

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta.

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.