Tarkastuslautakunta, kokous 18.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 71 Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelman ja työohjelman päivittäminen ja hyväksyminen

IUHVADno-2023-3078

Perustelut

Tarkastuslautakunta päivittää ja hyväksyy arviointisuunnitelman vuosille 2023–2025 ja työohjelman vuodelle 2023.

Ehdotus

Puheenjohtaja:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta päivittää ja hyväksyy arviointisuunnitelman vuosille 2023–2025 ja työohjelman vuodelle 2023. 

Päätös

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta päivitti ja hyväksyi arviointisuunnitelman vuosille 2023–2025 ja työohjelman vuodelle 2023. 


Muutoksenhaku

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta.

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.