Tarkastuslautakunta, kokous 18.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 68 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Perustelut

Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat.

Pöytäkirjan valmistuttua sihteeri lähettää sen tarkastettavaksi puheenjohtajalle sekä valituille tarkastajille sähköisesti.

Ehdotus

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Hannu Ollikaisen ja Ilkka Sillanpään.

Päätös

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta valitsi kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Hannu Ollikaisen ja Ilkka Sillanpään.


Muutoksenhaku

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta.

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.