Tarkastuslautakunta, kokous 18.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 70 Pääluottamusmiehen katsaus

IUHVADno-2023-3601

Perustelut

Kokoukseen on kutsuttu vierailemaan pääluottamusmies Ida Mattsson, Juko ry, esittelemään ajankohtaisia asioita hyvinvointialueen henkilöstöön liittyen.

Ehdotus

Puheenjohtaja: 

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta merkitsee esityksen sekä asiasta käydyn keskustelun tiedoksi. 

Päätös

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta merkitsi pääluottamusmiehen katsaus sekä asiasta käydyn keskustelun tiedoksi. 


Muutoksenhaku

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta.

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.