Tarkastuslautakunta, kokous 18.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 74 Muut asiat

Perustelut

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunnan jäseniä informoidaan muista asioista. 

Ehdotus

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta merkitsi muut asiat tiedoksi.

Lisäksi tarkastuslautakunta päätti siirtää 15.11.21023 kello 17.30 kokous päivälle 22.11.2023 kello 17.30, sekä 13.12.2023 kello 17.30 kokous päivälle 19.12.2023 kello 16.00


Muutoksenhaku

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta.

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.