Tarkastuslautakunta, kokous 15.2.2024

Esityslista on tarkastamaton

§ 13 Toimielinpäätösten seuranta

Perustelut

Tarkastuslautakunta keskustelee jäsenten suorittamasta päätösten seurannasta ja arvioinnin kannalta merkityksellisistä päätöksistä osana arvioinnin suorittamista.

Päätösehdotus

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta merkitsee keskustelun tiedoksi.