Tarkastuslautakunta, kokous 15.2.2024

Esityslista on tarkastamaton

§ 11 Pöytäkirjatarkastajien valinta

Perustelut

Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat.

Pöytäkirjan valmistuttua sihteeri lähettää sen tarkastettavaksi puheenjohtajalle sekä valituille tarkastajille sähköisesti.

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta valitsee Petra Paakkasen ja Marko Piiraisen kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi.