Tarkastuslautakunta, kokous 15.2.2024

Esityslista on tarkastamaton

§ 16 Muut asiat

Perustelut

Tarkastuslautakunnan jäsenet käsittelevät muita asioita.

Päätösehdotus

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta merkitsee asiat tiedoksi.