Tarkastuslautakunta, kokous 15.2.2024

Esityslista on tarkastamaton

§ 12 Esityslistan hyväksyminen

Perustelut

Tarkastuslautakunnan kokouksen käsiteltävät asiat on ilmoitettu ennalta kokouskutsussa ja sen mukana toimitetussa esityslistassa.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 118 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei tarkastuslautakunta toisin päätä.

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä kokouksen esityslistan.