Tarkastuslautakunta, kokous 15.2.2024

Esityslista on tarkastamaton

§ 14 Arviointikertomuksen valmistelu

IUHVADno-2024-559

Perustelut

Tarkastuslautakunta valmistelee arviointikertomusta. 

Päätösehdotus

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta valmistelee arviointikertomusta.