Palvelujen järjestäminen -lautakunta, kokous 31.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (hyvinvointialuelaki 97 §)

Perustelut

Seuraavat viranhaltijat ovat lähettäneet päätösluettelonsa:

Palveluvastaava, asiakasohjaus
Yleiset päätökset:
§ 1 Matkamääräys vuodelle 2024 asiakasohjauksen esihenkilölle /Ikääntyneiden palvelut/kotona asumista tukevat palvelut, 26.01.2024

palveluvastaava, kotihoito
§ 2 Matkamääräys vuodelle 2024 /Kotihoidon ohjaajille, 19.01.2024

Palveluvastaava, mielenterveys-, päihde- ja asumispalvelut
Palvelussuhdeasiat:
§ 1 Sosiaaliohjaajan valinta määräaikaiseen virkaan, työikäisten sosiaalipalvelut, aikuissosiaalityö, 19.01.2024

Palveluvastaava, aikuissosiaalityö ja monialaiset sosiaalipalvelut
§ 1 Valintapäätös, sosiaaliohjaajan vakituinen virka, 17.01.2024

Palveluvastaava, asumispalvelut, perhe- ja sosiaalipalvelut
§ 1 Valintapäätös, Sosiaaliohjaajan vakituinen virka, 24.01.2024
§ 2 Valintapäätös, Sosiaaliohjaajan vakituinen virka, 24.01.2024

Sosiaali- ja terveysjohtaja
§ 3 Kolmen (3) koulupsykologin virkojen muuttaminen toimiksi, 23.01.2024
Yleiset päätökset:
§ 1 Matkamääräys vuodelle 2024 /sosiaali- ja terveystoimen johto, 05.01.2024
§ 2 Työryhmän perustaminen Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen neuropsykiatrisesti oireilevien lasten ja nuorten palveluketjutyöhön, 25.01.2024
§ 4 Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta, Kotirinki Porvoo Kevätlaakso- Albina TS, 25.01.2024

Tulosyksikköpäällikkö, kotona asumista tukevat palvelut ja kotihoitopalvelut
§ 1 Matkamääräys vuodelle 2024 palveluvastaavalle /Ikääntyneiden palvelut/kotona asumista tukevat palvelut, 12.01.2024

Tulosyksikköpäällikkö, lasten, nuorten ja perheiden sosiaalipalvelut
Palvelussuhdeasiat:
§ 1 Valintapäätös, sosiaaliohjaajan vakituinen virka, 10.01.2024
§ 2 Valintapäätös, Sosiaalityöntekijän viransijaisuus, 10.01.2024
§ 3 Valintapäätös, täyttämättä jättämispäätös, 16.01.2024

Vastuualuejohtaja, ikääntyneiden palvelut
Yleiset päätökset:
§ 3 Matkamääräys vuodelle 2024 /Ikääntyneiden palveluiden tulosyksikköpäälliköille, 05.01.2024

Vastuualuejohtaja, perhe- ja sosiaalipalvelut
Hankintapäätökset:
§ 3 Dynaamisen hankintajärjestelmän kilpailutus – koulupsykologien hankinta (KPS6), 08.01.2024
§ 4 Dynaamisen hankintajärjestelmän kilpailutus – koulupsykologien hankinta (KPS7), 08.01.2024
§ 5 Dynaamisen hankintajärjestelmän kilpailutus – koulupsykologien hankinta (KPS5), 08.01.2024
§ 6 Dynaamisen hankintajärjestelmän kilpailutus – koulupsykologien hankinta (KPS4), 08.01.2024
§ 7 Dynaamisen hankintajärjestelmän kilpailutus – koulupsykologien hankinta (KPS9), 09.01.2024
§ 8 Dynaamisen hankintajärjestelmän kilpailutus – koulupsykologien hankinta (KPS8), 08.01.2024
§ 9 Dynaamisen Hankintajärjestelmän kilpailutus – koulupsykologien hankinta (KPS3), 08.01.2024
§ 10 Dynaamisen hankintajärjestelmän kilpailutus – koulupsykologien hankinta (KPS2), 09.01.2024
§ 15 Hankintaoikaisupäätös-Dynaamisen hankintajärjestelmän kilpailutus - koulupsykologien hankinta (KPS5), 18.01.2024
Palvelussuhdeasiat:
§ 51 Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen tulosyksikköpäällikön nimeäminen määräajaksi 1.11.2023-29.2.2024, 27.12.2023
§ 52 Erityispalvelujen palveluvastaavan sijaisen nimeäminen ajalle 1.11.2023-29.2.2024, 27.12.2023
Yleiset päätökset:
§ 1 Kumppanuussopimuksen laatiminen sekä avustuksen maksaminen Itä-Uudenmaan sosiaalipsykiatriselle yhdistykselle, 05.01.2024
§ 2 Matkamääräys vuodelle 2024 /Perhe- ja sosiaalipalveluiden tulosyksikköpäälliköille, 05.01.2024

Vastuualuejohtaja, terveyspalvelut
Hankintapäätökset:
§ 7 Pienhankinta Nordic Healthcare Group (NHG)- Suunterveydenhuollon toimeenpanon tuki, 26.01.2024
Yleiset päätökset:
§ 1 Matkamääräys vuodelle 2024 / Terveyspalveluiden tulosyksikköpäälliköille, 08.01.2024

Ehdotus

Puheenjohtaja:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen palvelujen järjestäminen -lautakunta merkitsee viranhaltijoiden päätökset tiedoksi ja ilmoittaa viranhaltijoille ettei se käytä päätöksiin hyvinvointialuelain 97 §:n mukaista otto-oikeuttaan.

Päätös

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen palvelujen järjestäminen -lautakunta merkitsi viranhaltijoiden päätökset tiedoksi ja päätti yksimielisesti olla käyttämättä hyvinvointialuelain 97 §:n mukaista otto-oikeuttaan.


Muutoksenhaku

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta.

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.