Palvelujen järjestäminen -lautakunta, kokous 31.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Vammaispalvelulain mukaisten asumispalvelujen hintojen tarkistaminen

IUHVADno-2024-214

Perustelut

Valmistelu ja lisätiedot: 
Ilona Koskenniemi, vastuualuejohtaja, perhe- ja sosiaalipalvelut
etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi

 

Esitys asumispalvelujen hinnankorotukseen liittyy hyvinvointialueiden väliseen laskutukseen ja hintoihin vuoden 2024 osalta, koskien Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintaan vuoden 2023 alussa siirtyneitä Etevan ja Kårkullan  asumispalveluita sekä työ-/päivätoimintaa.

Etevan yksiköitä on Helsingissä, Päijät-Hämeen, Kanta-Hämeen, Länsi-Uudenmaan, Keski-Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella ja Kårkullan yksiköitä on Helsingissä, Varsinais-Suomen, Länsi-Uudenmaan, Pohjanmaan ja Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella. Palvelujen hinnoista ja korotuksista on sovittu yhteisesti 2023 vuoden alusta niiden hyvinvointialueiden kesken, joissa on vammaispalvelulain mukaisia ( Eteva ja Kårkulla) hyvinvointialueiden hallintaan siirtyneitä yksiköitä. Nämä nyt esitetyt hinnat ovat yhdessä sovittu samojen hyvinvointialueiden kesken. 

Entisen Kårkullan hinnankorotus on ollut 4,9 % vuodelle 2023 vaikka hyvinvointialueindeksi oli 3,5%.

Ehdotetaan, että entisen Kårkullan yksiköiden hintoja tasoitetaan siten, että v. 2024 hyvinvointialueindeksiä 2,53 % vähennetään -1,4 %. Tällöin Kårkullan hintoihin tulisi 1,13 % korotus.

Entisen Etevan hinnankorotus vuodelle 2024 olisi hyvinvointialueindeksi 2,53 %.

Uudet hinnat liitteenä.

Ehdotus

Sosiaali- ja terveysjohtaja:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen palvelujen järjestäminen -lautakunta esittää hyvinvointialuehallitukselle korotusten hyväksymistä..

Pykälä tarkastetaan heti.

Päätös

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen palvelujen järjestäminen -lautakunta päätti yksimielisesti esittää hyvinvointialuehallitukselle korotusten hyväksymistä..

Pykälä tarkastettiin heti.

Tiedoksi

hyvinvointialuehallitus

Muutoksenhaku

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta.

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.