Palvelujen järjestäminen -lautakunta, kokous 31.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Tiedoksi

Perustelut

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen palvelujen järjestäminen -lautakunta merkitsee tiedoksi seuraavat saapuneet kirjelmät, päätökset ym.:

1
Valviran ja aluehallitusviraston päätökset ja ilmoitukset (liite 1).

2
Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen palvelujen järjestäminen -lautakunnan puheenjohtajan päätös koskien otto-oikeutta viranhaltijapäätköksiin (liite 2).

3
Taksiyrittäjän kirje lautakunnan jäsenille, aluehallituksen puheenjohtajalle sekä virkamiehille (ei julkinen liite julkisuuslaki (621/1999) § 24).

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen palvelujen järjestäminen -lautakunta merkitsi asiat tiedoksi.

Kokouskäsittely

Merkitään pöytäkirjaan, että vammaisneuvoston edustaja Maija Aatelo palasi takaisin kokoukseen pykälän §19 käsittelyn alkaessa klo 20.14.

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta.

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.