Palvelujen järjestäminen -lautakunta, kokous 31.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Sosiaali- ja terveystoimen toimintasuunnitelma 2024

IUHVADno-2024-223

Perustelut

Valmistelu ja lisätiedot:
sosiaali- ja terveysjohtaja Annika Immonen
vastuualuejohtaja (ikääntyneiden palvelut) Kirsi Oksanen
vastuualuejohtaja (perhe- ja sosiaalipalvelut) Ilona Koskenniemi
vastuualuejohtaja (terveyspalvelut) Carita Schröder
etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi

 

Itä-uudenmaan hyvinvointialueen hallintosääntö 27 §:n mukaan Palvelujen järjestäminen lautakunta vastaa esityksen tekemisestä palvelutuotantoa koskevasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä investointisuunnitelmasta hyvinvointialueen aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolla.

Hallintosääntö 32 § mukaan toimialajohtajan tulee vastata toimialueensa toiminnan suunnittelusta, taloudesta, kehittämisestä, yhteensovittamisesta, toimeenpanosta, arvioinnista, riskienhallinnasta ja sisäisestä valvonnasta. Sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmä on sosiaali- ja terveysjohtajan johdolla laatinut toimintasuunnitelman vuodelle 2024. Tätä suunnitelmaa ohjaavat hyvinvointialueuudistuksen tavoitteet, vuoden 2024 talousarvio sekä siinä määritellyt sitovat tavoitteet, hyvinvointialueen strategia ja arvot, palvelustrategia, muutosohjelmat ja lakimuutokset.

Toimintasuunnitelma keskittyy toimialan keskeisiin tavoitteisiin ja vastuualueiden omiin tavoiteisiin. Jokainen vastuualue ja niiden sisällä olevat toimintayksiköt laativat tämä toimialan toimintasuunnitelman linjan mukaiset omat tavoitteet.

Ehdotus

Sosiaali- ja terveysjohtaja:

Itä-Uudenmaan hyvinvintialueen palvelujen järjestäminen -lautakunta merkitsee tiedoksi liitteenä olevan toimintasuunnitelman 2024.

Päätös

Itä-Uudenmaan hyvinvintialueen palvelujen järjestäminen -lautakunta merkitsi tiedoksi liitteenä olevan toimintasuunnitelman 2024

Kokouskäsittely

Jäsen Tove Munkberg poistui kokouksesta tämän käsittelyn aikana klo 19.50.


Muutoksenhaku

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta.

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.