Palvelujen järjestäminen -lautakunta, kokous 31.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Muut asiat

Perustelut

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen palvelujen järjestäminen -lautakunnan jäsenet käsittelevät muita mahdollisia asioita.

Ehdotus

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen palvelujen järjestäminen -lautakunta merkitsee muut asiat tiedoksi.

Päätös

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen palvelujen järjestäminen -lautakunta merkitsi asiat tiedoksi.

Lautakunta päätti yksimielisesti, että pöytäkirja allekirjoitetaan viimeistään tiistaina 06.02.2024.


Muutoksenhaku

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta.

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.