Palvelujen järjestäminen -lautakunta, kokous 31.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen viestinnän ohjelman periaatteet

IUHVADno-2023-3828

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valmistelu ja lisätiedot:
Mika Kosunen, viestintäjohtaja
etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi

 

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 8 § mukaan aluehallitus johtaa hyvinvointialueen viestintää ja tiedottamista hyvinvointialueen toiminnasta. Aluehallitus hyväksyy yleiset ohjeet viestinnän ja tiedottamisen periaatteista suomeksi ja ruotsiksi.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen viestinnän periaatteet toimivat perustana kaikelle hyvinvointialueen viestinnälle. Ne ohjaavat toimintaa myös silloin, kun viestintää kehitetään ja muutetaan toimintaympäristön tuomien muutosten myötä. Viestinnän periaatteet ovat luonteeltaan pysyviä ja niiden laatimisessa on huomioitu Valtioneuvoston viestinnän suositukset 2023.

Hyvinvointialueen viestintä ja tiedottaminen sekä niiden toteuttamiseen liittyvät vaatimukset pohjautuvat useampaan lakiin ja ensisijaisesti viestinnän periaatteet lähtevätkin siitä, että Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen viestintä täyttää sille kohdistuvat lakisääteiset vaatimukset. Lakisääteisyyden lisäksi hyvinvointialueen viestinnän noudattaa organisaation yhteisiä arvoja sekä edistää näiden toteutumista.

Lainsäädännön ja arvojen näkökulmasta viestinnän periaatteissa otetaan kantaa muun muassa viestinnän kohderyhmiin ja näiden tarpeiden huomioimiseen, hyvinvointialueen viestinnän kanaviin, viestinnän saavutettavuuteen ja kaksikielisyyteen, viestinnän vastuisiin sekä viestinnän rooliin osallisuuden toteutumisessa.

Hyvinvointialueen viestintäohjelma on laadittu linjaamaan, mitä strategiakauden 2023–2026 aikana viestinnässä tavoitellaan ja mihin osa-alueisiin viestinnässä erityisesti panostetaan. Viestintäohjelma on valmisteltu rinnakkain viestinnän periaatteiden kanssa.

Viestintäjohtaja esittelee liitteinä olevia viestinnän yleisiä periaatteita ja viestintäohjelmaa.

Ehdotus

Hallintojohtaja:
Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kansalliskielilautakunta merkitsee tiedoksi Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen viestintäperiaatteiden ja viestintäohjelman luonnokset.

Päätös

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kansalliskielilautakunta merkitsi tiedoksi Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen viestintäperiaatteiden ja viestintäohjelman luonnokset.

Perustelut

Valmistelu ja lisätiedot: viestintäjohtaja Mika Kosunen, 
etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 8 § mukaan aluehallitus johtaa hyvinvointialueen viestintää ja tiedottamista hyvinvointialueen toiminnasta. Aluehallitus hyväksyy yleiset ohjeet viestinnän ja tiedottamisen periaatteista suomeksi ja ruotsiksi.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen viestinnän periaatteet toimivat perustana kaikelle hyvinvointialueen viestinnälle. Ne ohjaavat toimintaa myös silloin, kun viestintää kehitetään ja muutetaan toimintaympäristön tuomien muutosten myötä. Viestinnän periaatteet ovat luonteeltaan pysyviä ja niiden laatimisessa on huomioitu Valtioneuvoston viestinnän suositukset 2023.

Hyvinvointialueen viestintä ja tiedottaminen sekä niiden toteuttamiseen liittyvät vaatimukset pohjautuvat useampaan lakiin ja ensisijaisesti viestinnän periaatteet lähtevätkin siitä, että Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen viestintä täyttää sille kohdistuvat lakisääteiset vaatimukset. Lakisääteisyyden lisäksi hyvinvointialueen viestinnän noudattaa organisaation yhteisiä arvoja sekä edistää näiden toteutumista.

Lainsäädännön ja arvojen näkökulmasta viestinnän periaatteissa otetaan kantaa muun muassa viestinnän kohderyhmiin ja näiden tarpeiden huomioimiseen, hyvinvointialueen viestinnän kanaviin, viestinnän saavutettavuuteen ja kaksikielisyyteen, viestinnän vastuisiin sekä viestinnän rooliin osallisuuden toteutumisessa.

Hyvinvointialueen viestintäohjelma on laadittu linjaamaan, mitä strategiakauden 2023–2026 aikana viestinnässä tavoitellaan ja mihin osa-alueisiin viestinnässä erityisesti panostetaan.

Viestintäohjelma on valmisteltu rinnakkain viestinnän periaatteiden kanssa

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen viestinnän yleiset periaatteet ja viestintäohjelma ovat liitteenä.

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja: 

Hyvinvointialuehallitus päättää

  1. hyväksyä viestintäperiaatteet ja
  2. merkitä viestintäohjelman tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Perustelut

Valmistelu ja lisätiedot:
Mika Kosunen, viestintäjohtaja
etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi

Ehdotus

Esittelijä

Tomi Pursiainen, riskienhallintapäällikkö /riskhanteringschef, tomi.pursiainen@pelastustoimi.fi

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen Varautuminen ja turvallisuus -lautakunta merkitsee tiedoksi Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen viestintäperiaatteiden ja viestintäohjelman luonnokset.

Päätös

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen Varautuminen ja turvallisuus -lautakunta merkitsi tiedoksi Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen viestintäperiaatteiden ja viestintäohjelman.

Perustelut

Valmistelu ja lisätiedot:
Mika Kosunen, viestintäjohtaja
etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi

Ehdotus

Sosiaali- ja terveysjohtaja:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen palvelujen järjestäminen -lautakunta merkitsee tiedoksi Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen viestintäperiaatteiden ja viestintäohjelman luonnokset.

Päätös

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen palvelujen järjestäminen -lautakunta merkitsi tiedoksi Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen viestintäperiaatteet ja viestintäohjelman.

Kokouskäsittely

Puheenjohtaja esitti teknisenä korjauksena, että päätöstekstistä jätetään sana "luonnos" pois, koska viestintäperiaatteet ja -ohjelma on jo hyväksytty hyvinvointialuehallituksessa.


Muutoksenhaku

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta.

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.