Palvelujen järjestäminen -lautakunta, kokous 31.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen palvelujen järjestäminen -lautakunna jäseniä informoidaan

  • Kouluterveyskyselyn tulokset sekä toimenpide-ehdotukset /vastuualuejohtaja (perhe- ja sosiaalipalvelut) /Liite 1
  • Tilannekatsaus omaishoidosta /vastuualuejohtaja (perhe- ja sosiaalipalvelut) /Liite 2

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen palvelujen järjestäminen -lautakunta merkitsi asiat teknisten korjausten jälkeen tiedoksi. Lisäksi lautakunta päätti yksimielisesti, että lautakunta siirtää asian "Omaishoidon tilannekatsaus" seuraavaan kokoukseen.

Kokouskäsittely

Teknisenä korjauksena merkitään pöytäkirjaan kohdan "Kouluterveyskyselyn tulokset sekä toimenpide-ehdotukset" liitetietoihin Liitteet 1-2. Lisäksi poistetaan "liite 2" kohdasta "Omaishoidon tilannekatsaus".

Puheenjohtaja ehdotti, että lautakunta siirtää asian "Omaishoidon tilannekatsaus" seuraavaan kokoukseen.


Muutoksenhaku

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta.

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.