Kansalliskielilautakunta, kokous 7.2.2024

Esityslista on tarkastamaton

§ 2 Pöytäkirjatarkastajien valinta

Perustelut

Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat.

Pöytäkirjan valmistuttua sihteeri lähettää sen tarkastettavaksi puheenjohtajalle sekä valituille tarkastajille sähköisesti.

Päätösehdotus

Kansalliskielilautakunta valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Fred Henrikssonin ja Jolanta Lundgrenin.