Kansalliskielilautakunta, kokous 7.2.2024

Esityslista on tarkastamaton

§ 4 Muut asiat

Perustelut

Kansalliskielilautakunnan jäsenet käsittelevät muita asioita.

Päätösehdotus

Kansallislautakunta merkitsee muut asiat tiedoksi.