Hyppää sisältöön

Kokouksen osallistujat

Paikalla olleet jäsenet

 • Tom Liljestrand - Puheenjohtaja
 • Kjell Grönqvist - 1. Varapuheenjohtaja
 • Jeanette Broman
 • Sebastian Ekblom (Teams)
 • Fred Henriksson
 • Petra Lind
 • Bodil Lund (Teams)
 • Jolanta Lundgren
 • Anders Selen

Muut paikalla olleet

 • Nina Björkman-Nysten - vanhusneuvoston edustaja/representant för äldrerådet
 • Heikki Junes - aluehallituksen edustaja /representant för områdesstyrelsen
 • Tristan Lindholm (Teams) - nuorisovaltuuston edustaja/representant för ungdomsfullmäktige
 • Håkan Westerholm - vammaisneuv. ed. / repr.för rådet för pers. m. funktionsnedsätt.
 • Emma Lidman - tulkki /tolk
 • Pernilla Wiksten - tulkki /tolk
 • Camilla Söderström - hallintojohtaja /förvaltningsdirektör
 • Lilian Andergård-Stenstrand - hallintopäällikkö /förvaltningschef, Sihteeri

Poissa

 • Max Lönnqvist - hyvinvointialuejohtaja /välfärdsområdesdirektör
 • Mikaela Nylander - aluehallituksen pj. /välfärdsområdesstyrelsens ordf.