Kansalliskielilautakunta, kokous 21.9.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Perustelut

Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat.

Pöytäkirjan valmistuttua sihteeri lähettää sen tarkastettavaksi puheenjohtajalle sekä valituille tarkastajille sähköisesti.

Ehdotus

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kansalliskielilautakunta valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Anders Sélenin ja Kjell Grönqvistin.

Päätös

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kansalliskielilautakunta valitsi kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Jeanette Bromanin ja Kjell Grönqvistin.


Muutoksenhaku

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta.

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.