Kansalliskielilautakunta, kokous 21.9.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Muut asiat

Perustelut

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kansalliskielilautakunnan jäsenet käsittelevät muita asioita.

Ehdotus

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kansalliskielilautakunta merkitsee muut asiat tiedoksi.

Päätös

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kansalliskielilautakunta merkitsi seuraavat muut asiat tiedoksi:

  • VPS-verkoston kokous pidettiin 11. syyskuuta, jolloin esitettiin vuosikertomusmalli
  • Lautakunnan seuraava kokous 7.11.2023 alkaa klo 16.30, eli puoli tuntia aikaisemmin kuin on päätetty, johtuen valtuuston tiedostustilaisuudesta, joka pidetään samana iltana klo 18.00.

Muutoksenhaku

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta.

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.