Kansalliskielilautakunta, kokous 21.9.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Henkilöstöhallinnon ajankohtaiset asiat

Perustelut

Henkilöstöjohtaja Anu Rautiainen kertoo henkilöstöhallinnon ajankohtaisista asioista.

Ehdotus

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kansalliskielilautakunta merkitsee katsauksen tiedoksi.

Päätös

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kansalliskielilautakunta merkitsi katsauksen tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta.

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.