Aluevaltuusto, kokous 17.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 109 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Perustelut

Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat.

Pöytäkirjan valmistuttua sihteeri lähettää sen tarkastettavaksi puheenjohtajalle sekä valituille tarkastajille sähköisesti.

Ehdotus

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Pamela Stenbergin ja Matti Jäppilän. 

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pamela Stenberg ja Matti Jäppilä.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valtuusto

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä lain hyvinvointialueesta 141 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.