Aluevaltuusto, kokous 17.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 110 Esityslistan hyväksyminen

Perustelut

Aluevaltuuston kokouksen käsiteltävät asiat on ilmoitettu ennalta kokouskutsussa ja sen mukana toimitetussa esityslistassa.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 118 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei aluevaltuusto toisin päätä.

Ehdotus

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto päättää hyväksyä kokouksen esityslistan.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valtuusto

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä lain hyvinvointialueesta 141 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.