Aluevaltuusto, kokous 17.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 117 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuuston jäseniä informoidaan ajankohtaisista asioista.

Ehdotus

Merkitään tiedoksi. 

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kokouskäsittely

Pöytäkirjaan merkittiin, että valtuutettu Christoffer Hällfors poistui kokouksesta klo 19.33, tämän asian käsittelyn aikana.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valtuusto

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä lain hyvinvointialueesta 141 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.