Aluevaltuusto, kokous 16.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjatarkastajien valinta

Perustelut

Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat.

Pöytäkirjan valmistuttua sihteeri lähettää sen tarkastettavaksi puheenjohtajalle sekä valituille tarkastajille sähköisesti.

Ehdotus

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto valitsee Arto Kujalan ja Charlotta Engblomin kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi. 

Päätös

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto valitsi Arto Kujalan ja Charlotta Engblomin kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valtuusto

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä lain hyvinvointialueesta 141 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.