Aluevaltuusto, kokous 16.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Aluevaltuutettujen aloitteet

Perustelut

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön (138 §) mukaan valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita hyvinvointialueen toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa. Aloite toimitetaan puheenjohtajalle kirjallisesti tai sähköisesti.

Hallintosäännön (138 §) mukaan aloite on lähetettävä aluehallituksen valmisteltavaksi. Aluevaltuusto voi päättää, että aloitteessa tarkoitetun asian valmistelusta käydään lähetekeskustelu. Puheenjohtaja toteaa hallintosäännön 138 §:n mukaiset aloitteet.

Ehdotus

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto merkitsee tiedoksi valtuutettujen aloitteet ja lähettää aloitteet aluehallituksen valmisteltaviksi.

Päätös

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto merkitsi tiedoksi, että aloitteita ei jätetty.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valtuusto

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä lain hyvinvointialueesta 141 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.