Aluevaltuusto, kokous 16.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuuston jäseniä informoidaan ajankohtaisista asioista. 

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto merkitsi ajankohtaiset asiat tiedoksi.

Kokouskäsittely

Pöytäkirjaan merkittiin, että valtuutettu Sanna Kurki poistui kokouksesta klo 19.05 tämän asian käsittelyn aikana.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valtuusto

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä lain hyvinvointialueesta 141 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.