Aluehallitus, kokous 9.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 290 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (hyvinvointialuelain 97 §)

Perustelut

Seuraavat viranhaltijat ovat lähettäneet päätösluettelonsa:

Hallintojohtaja
Hankintapäätökset:
§ 25 Päätös Hansel Oy:n matkatoimistopalveluiden yhteishankintaan liittymisestä, 01.11.2023

Hyvinvointialuejohtaja
§ 112 Tietoturvavalvomo (SOC, Security Operations Center) sekä Suojaustiedot ja tapahtumien hallinta (SIEM, Security Information and Event Management) palveluiden hankinta, 26.10.2023
§ 113 Asiointiportaalin hankinta Itä-Uudenmaan asiakkaiden ja ammattilaisten käyttöön, 03.11.2023

Ehdotus

Puheenjohtaja:

Aluehallitus merkitsee viranhaltijoiden päätökset tiedoksi ja ilmoittaa viranhaltijoille ettei se käytä päätöksiin hyvinvointialuelain 97 §:n mukaista otto-oikeuttaan.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta.

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.