Aluehallitus, kokous 9.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 281 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Perustelut

Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat.

Pöytäkirjan valmistuttua sihteeri lähettää sen tarkastettavaksi puheenjohtajalle sekä valituille tarkastajille sähköisesti.

Ehdotus

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus valitsee Marika Railila ja Kevin Servin kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi. 

Päätös

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marika Railila ja Petra Lind.


Muutoksenhaku

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta.

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.