Aluehallitus, kokous 9.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 291 Lautakuntien tekemien päätösten seuraaminen

Perustelut

Seuraavat lautakunnat ovat lähettäneet päätöksensä:

Palveluiden järjestäminen lautakunta 20.9.2023

Ehdotus

Aluehallitus merkitsee tiedokseen toimielinten päätökset ja päättää olla käyttämättä hyvinvointialuelain 97 §:n mukaista otto-oikeuttaan.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta.

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.